Poniżej podajemy link do strony Państwowej Komisji Wyborczej dot. wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

https://wybory.gov.pl