Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe według stanu na 16 października 2019 r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na 17.11.2020 r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na 31 grudnia 2020 r.