Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe według stanu na 16 października 2019 r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na 31 grudnia 2019 r.