Interpelacje Radnego Andrzeja Pałki z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawach:
- odnowienia chodnika od ul. Kolonia Robotnicza w kierunku centrum (300 mb),
- wybudowania odcinka ulicy Północnej wzdłuż ogródków działkowych i połączenia z ul. Kolonia Robotnicza,
- utworzenia pasażu handlowego przy ul. M. Dąbrowskiej (przed sklepem "Biedronka"),
- usunięcia pochylonego drzewa przy ul. Górzystej,
- objęcia monitoringiem Ronda Narodowych Sił Zbrojnych.

Załączniki: