Interpelacje Radnego Andrzeja Pałki z dnia 15 października 2019 r. w sprawach:
1) wybudowania pasa zwalniającego ruch na ulicy Jodłowej,
2) zrekultywowania części pasa zieleni przy ulicy Grzybowej,
3) poprawy stanu ulicy Al. Jana Pawła II na odcinku między bazą MPK a ul. Iłżecką,
4) poprawy stanu nawierzchni drogi od ul. Grzybowej do granicy z Gminą Kunów.

Załączniki:

Interpelacje Radnego Andrzeja Pałki.