Interpelacje Radnego Mariusza Łaty z dnia 22 marca 2019 r. w sprawach:
- budowy zatoki parkingowej w ul. Wspólnej na wysokości Osiedlowego Domu Kultury ul. Wspólna 5,
- wystąpienia do właściciela drewnianych słupów telefonicznych umiejscowionych w pasie ul. Wspólnej o ich usunięcie lub wymianę na inne,
- wykonania remontu chodnika łączącego ul. Matejki i ul. Sienkiewicza pomiędzy blokami: ul. Kopernika  7,3,5,1 a ul. Waryńskiego 10,8,6,4,2 i ul. Sienkiewicza 82,84 wraz z jego oświetleniem.

Załączniki: