Wytyczne dla członków obwodowych komisji wyborczych

Link do treści uchwały:

https://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/35949_Uchwala_nr_702019_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_26_kwietnia_2019_r_w_sprawie_wytycznych_dla_obwodowych_komisji_wyborczych_dotyczacych_zadan_i_trybu_przygotowania_oraz_przeprowadzenia_glosowania_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju_w_wyborach_do_Parlamentu_Europejskiego_zarzadzonych_na_dzien_26_maja_2019_r


Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Link do treści uchwały wraz z załącznikiem:

https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/uchwaly/30142

Załączniki:

Obwieszczenie PKW z 27-02-2019r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiegooraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczenie plakatów komitetów wyborczych.pdf
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 21 marca 2019r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Ostrowiec Świętokrzyski, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
Komunikat dot. dopisania do spisu wyborców, uzyskania zaświadczenia o prawie do głoswania, głosowania poza miejscem zameldowania, wyborców niepełnosprawnych, uzyskania pełnomocnictwa
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 9 kwietnia 2019r. w sprawie podziału Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 28 w Kielcach o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
Obwieszcz. Prezydenta Miasta Ostrowca Św. z 18-04-2019r. o nr oraz granicach obwodów głosowania, siedzibach obwod. komisji wyborczych oraz możliw. głosowania korespond. i przez pełnom. w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019r.
ZMIANA SIEDZIBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 18
ZMIANA SIEDZIBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 19
ZMIANA SIEDZIBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 20
ZMIANA SIEDZIBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 26
Komunikat dla wyborców niepełnosprawnych dot. udostępnienia samochodu
POstanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z 6 maja 2019r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych