Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Link do treści uchwały wraz z załącznikiem:

https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/uchwaly/30142

Załączniki:

Obwieszczenie PKW z 27-02-2019r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiegooraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczenie plakatów komitetów wyborczych.pdf
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 21 marca 2019r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Ostrowiec Świętokrzyski, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
Komunikat dot. dopisania do spisu wyborców, uzyskania zaświadczenia o prawie do głoswania, głosowania poza miejscem zameldowania, wyborców niepełnosprawnych, uzyskania pełnomocnictwa
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 9 kwietnia 2019r. w sprawie podziału Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 28 w Kielcach o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
Obwieszcz. Prezydenta Miasta Ostrowca Św. z 18-04-2019r. o nr oraz granicach obwodów głosowania, siedzibach obwod. komisji wyborczych oraz możliw. głosowania korespond. i przez pełnom. w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019r.
INFORMACJA DOT. ZMIANY SIEDZINY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 26