Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Załączniki:

Zobacz ogłoszenie
Zobacz SIWZ
załączniki do SIWZ
załączniki w wersji edytowalnej
załącznik nr 7 - zagospodarowanie terenu
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania