UWAGA!

Informacja dla osób płacących podatki i opłaty na rzecz Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Od dnia 1 lutego 2021 roku
obsługę bankową Gminy Ostrowiec Świętokrzyski prowadzi Santander Bank Polska S.A. Płatności należy dokonywać na poniższe rachunki:


05 1090 2040 0000 0001 4739 9220 -
rachunek podstawowy,

18 1090 2040 0000 0001 4742 2945 -
rachunek dla opłat za wywóz odpadów komunalnych,

61 1090 2040 0000 0001 4742 2947 -
rachunek pomocniczy dla wpłat wadium, gwarancji i innych depozytów.

11 1090 2040 0000 0001 5197 8385 - rachunek dla wpłat na zakup preferencyjny węgla kamiennego.


Z dniem 1 czerwca 2021 roku rachunki Gminy prowadzone w banku PKO BP S.A. zostały ostatecznie zamknięte.