Informacja dla osób płacących podatki i opłaty na rzecz Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Od dnia 1 lutego 2021 roku obsługę bankową Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przejmuje Santander Bank Polska S.A.

Od tego dnia płatności należy dokonywać na poniższe rachunki:

- 05 1090 2040 0000 0001 4739 9220 -  rachunek podstawowy,

- 18 1090 2040 0000 0001 4742 2945 - rachunek dla opłat za wywóz odpadów komunalnych,

- 61 1090 2040 0000 0001 4742 2947 - rachunek pomocniczy dla wpłat wadium, gwarancji i innych depozytów.


Do dnia 31 maja 2021 roku funkcjonowały będą nadal rachunki Gminy prowadzone w banku PKO BP S.A. o numerach:

- 88 1020 2629 0000 9302 0341 0107 - rachunek podstawowy,

- 84 1020 2629 0000 9102 0341 0180 - rachunek dla opłat za wywóz odpadów komunalnych,

- 03 1020 2629 0000 9802 0341 0131 - rachunek pomocniczy dla wpłat wadium, gwarancji i innych depozytów.

oraz indywidualne rachunki kont podatników, w tym banku. 

Po tym terminie rachunki te zostaną ostatecznie zamknięte.