Informacja dla osób płacących podatki i opłaty na rzecz Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Do dnia 31 stycznia 2021 roku prosimy o dokonywanie wszelkich płatności na rachunki Gminy prowadzone w banku PKO BP S.A. o numerach:

- 88 1020 2629 0000 9302 0341 0107 - rachunek podstawowy,

- 84 1020 2629 0000 9102 0341 0180 - rachunek dla opłat za wywóz odpadów komunalnych,

- 03 1020 2629 0000 9802 0341 0131 - rachunek pomocniczy dla wpłat wadium, gwarancji i innych depozytów.

Od dnia 1 lutego 2021 roku obsługę bankową Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przejmuje Santander Bank Polska S.A.

Od tego dnia płatności będzie można dokonywać na poniższe rachunki:

- 05 1090 2040 0000 0001 4739 9220 -  rachunek podstawowy,

- 18 1090 2040 0000 0001 4742 2945 - rachunek dla opłat za wywóz odpadów komunalnych,

- 61 1090 2040 0000 0001 4742 2947 - rachunek pomocniczy dla wpłat wadium, gwarancji i innych depozytów.

Dla osób fizycznych, nie będących przedsiębiorcami, Santander Bank Polska zapewnił darmowe wpłaty we wszystkich placówkach Poczty Polskiej na terenie całej Polski. Wpłaty należy dokonywać na drukach „Wpłat gotówkowych” ze wskazaniem rachunku bankowego Gminy (dotyczy to również indywidualnych rachunków podatkowych, które zamieszczone zostały na decyzjach podatkowych z roku 2021). Wpłaty w oddziale banku Santander 
na ul. Okólnej 5a podlegają opłatom zgodnie z cennikiem.

Podane powyżej rachunki bankowe Gminy Ostrowiec Św., w banku PKO BP S.A. będą funkcjonowały do dnia 31 maja 2021 roku (dotyczy to również indywidualnych kont podatników). Po tym terminie rachunki te zostaną ostatecznie zamknięte.