Obowiązują następujące numery prowadzone przez Bank PKO BP S.A.

Rachunek podstawowy o numerze: 88 1020 2629 0000 9302 0341 0107
Rachunek dla opłat za wywóz odpadów komunalnych „ śmieci”: 84 1020 2629 0000 9102 0341 0180
Rachunek pomocniczy dla wpłat wadium, gwarancji i innych depozytów: 03 1020 2629 0000 9802 0341 0131

Powyższe numery rachunków będą funkcjonowały do 31 stycznia 2021 roku.