W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się,mogą kontaktować się z Urzędem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za pośrednictwem:

-poczty elektronicznej: um@um.ostrowiec.pl,
-fax nr (+41) 26-72-110,
-osobiście:

w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta przy specjalnie oznakowanym stanowisku.