Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dariusz Kozłowski - inspektor@cbi24.plZałączniki:

Klauzula Informacyjna - Urząd Miasta
Klauzula - ewidencja ludności
Klauzula - dowody osobiste
Klauzula - zmiana imion i nazwisk
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w RDK.pdf
Klauzula infornacyjna - Budżet Obywatelski
Klauzula infornacyjna - Monitoring
Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
Klauzula infornacyjna - Nabór na wolne stanowisko
Klauzula informacyjna - zawarcie umowy
Klauzula Informacyjna - Sesja Rady Miasta
Informacja dla radnych Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz przewodniczących rad osiedli
KPA - sprawy załatwiane milcząco
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 000,00 zł
Klauzula informacyjna w związku z przystąpieniem do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego