Brak treści artykułu

Załączniki:

Klauzula Informacyjna - Urząd Miasta
Klauzula informacyjna - Zamówienia poniżej 30 000 euro
Klauzula - ewidencja ludności
Klauzula - dowody osobiste
Klauzula - zmiana imion i nazwisk
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w RDK.pdf
Informacja dla Radnych Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz przewodniczących rad osiedli