Brak treści artykułu

Załączniki:

Informacja dla Radnych Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz przewodniczących rad osiedli
Klauzula - zmiana imion i nazwisk
Klauzula - dowody osobiste
Klauzula informacyjna - Wybory do PE
Klauzula informacyjna - Zamówienia poniżej 30 000 euro
Klauzula - ewidencja ludności
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w RDK.pdf
Klauzula Informacyjna - Urząd Miasta