Brak treści artykułu

Załączniki:

Obowiązek informacyjny
Informacja dla Radnych Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz przewodniczących rad osiedli
Klauzula - zmiana imion i nazwisk
Klauzula - dowody osobiste
Klauzula - ewidencja ludności
Informacja - Monitoring