Formularz H- karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia  

 

Lp.

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia 

1.

Numer wpisu

2003/H/003

2.

Zakres przedmiotowy zgłoszenia

Zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

3.

Znak sprawy

WGK.I/1.7063/3/03

4

Data  zgłoszenia

16.06.2003

5.

Podmiot zgłaszający instalację (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Osoba fizyczna

6.

Wyszczególnienie załączników do zgłoszenia instalacji

 

7.

Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

UM w Ostrowcu Św. - Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska –Referat Ochrony Środowiska, p.232, tel. 2672250

8.

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

9.

Numery innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja / postanowienie*

 

10

Uwagi

Oczyszczalnia typu – drenaż rozsączający do gruntu