Brak treści artykułu

Załączniki:

2012/E/002 - Budowa biogazowni
2012/E/004 Rozbudowa stacji demontażu pojazdów przy ul. Kilińskiego 20h w Ostowocu Świętokrzyskim
2012/E/004-rozbudowa Stacji Demontażu Pojazdów przy ul. Kilińskiego 20h w Ostrowcu Św.
2012/E/005 - Wydobywanie wapieni ze złoża "Stara Dębowa Wola" na Os. Gutwin w Ostrowocu Św.
2012/E/001 - Rozbudowa instalacji do obróbki metali żelaznych
2012/E/003 rozbudowa istniejących obiektów o budynek malarni na terenie GRANT- ul.St.Brody