Brak treści artykułu

Załączniki:

2011/E/001 - Budowa zakładu produkcji urządzeń do wytwarzania energii cieplnej z biomasy
2011/E/002 - Budowa instalacji do spalania oleju opałowego zasilającego kotłownię rezerwowo-szczytową
2011/E/003 - Budowa instalacji do natryskowego malowania konstrukcji stalowych
2011/E/005 - Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej hali przemysłowej
2011/E/006 - Budowa biogazowni
2011/E/007 - budowa elektrociepłowni na biogaz
2011/E/004 - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej ulicy Samsonowicza