Brak treści artykułu

Załączniki:

2012/B/001 - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej ul. Samsonowicza
5/B/2012 - zmiana sposobu użytkowania hali z instalacją do przesiewania pyłów stalowniczych ul.Stanisława Brody
2012/B/007- zmiana sposobu użytkowania części hali na sortownię - przesiewanie pyłów stalowniczych z przeznaczeniem na surowiec do produkcji szkła - ul.St. Brody24 - inwestor Colferr
2012/B/008- budowa instalacji do natryskowego malowania konstrukcji stalowych na terenie GRANT - ul.St. Brody 8
2012/B/009 - rozbudowa instalacji do obróbki metali żelaznych poprzez walcowanie na gorąco zlokalizowanej przy Al. Solidarności 12
2012/B/012 - rozbudowa powiatowego stadionu lekkoatletycznego przy ul.Żeromskiego w Ostrowcu Św.
2012/B/010 - rozbudowa powiatowego stadionu lekkoatletycznego przy ul.Żeromskiego w Ostrowcu Św.
2012/B/013 - wydobywanie wapieni ze złoża Stara Dębowa Wola zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnym 9,10,11,12,13,14 (obr.7 ark.3) na Osiedlu Gutwin w Ostrowcu Św.
2012/B/015- Budowa zakładu kostki brukowej i galanterii betonowej przy ul. Kilińskiego 30 w Ostrowcu Św..
2012/B/004 - wydobywanie wapieni ze złoża Stara Dębowa Wola
2012/B/005 zmiana sposobu użytkowania garażu oraz budynku gospodarczego na warsztat samochodowy przy ul. Siennieńskiej
2012/B/006 zmiana sposobu użytkowania garażu oraz budynku gospodarczego na warsztat samochodowy przy ul. Siennieńskiej
2012/B/014- przebudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej ul.Adama Mickiewicza w Ostrowcu Św.
2012/B/003 - punkt skupu odpadów
2012/B/002 - rozbudowa istniejących obiektów o budynek malarni
2012/B/011- rozbudowa stacji demontażu pojazdów przy ul. Kilińskiego 20h w Ostrowcu Św.