Formularz B- karta informacyjna dla:

-          decyzji i postanowień

-          wskazań lokalizacyjnych 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

2010/B/002

2.

Zakres przedmiotowy decyzji  / postanowienia*

Zmiana decyzji z dnia 24.07.2009 r. znak: WPPOŚ.IId.7635/111/2009 udzielająca zezwolenia na usunięcie dwóch drzew rosnących na terenie działki nr ew. 1/80  (obręb 28 arkusz 1) położonej
w Ostrowcu Świętokrzyskim dot. zmiany terminu nowych nasadzeń  

3.

Znak sprawy

WPPOŚ.II.7635/217/2009/2010

4

Data  wydania

04.01.2010

5.

Nazwa organu, który wydał decyzję / postanowienie*

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie* dotyczy

CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o., ul. Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji / postanowienia*

 

8.

Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju)

UM w Ostrowcu Św. - Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska –Referat Ochrony Środowiska, p.232, tel. 2672169

9.

Informacja, czy decyzja / postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

11.

Numery innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja / postanowienie*

2009/A/272

12

Uwagi