Formularz B- karta informacyjna dla:

-          decyzji i postanowień

-          wskazań lokalizacyjnych 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

2010/B/195

2.

Zakres przedmiotowy decyzji  / postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie modrzewia europejskiego rosnącego na terenie działki nr ew. 20/4 (obr. 4 ark. 2) położonej przy ul. Granicznej 11A w Ostrowcu Świętokrzyskim.

3.

Znak sprawy

WPPOŚ.II.7635/153/2010

4.

Data  wydania

15.10.2010

5.

Nazwa organu, który wydał decyzję / postanowienie*

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie* dotyczy

Osoba fizyczna   

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji / postanowienia*

 

8.

Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju)

UM w Ostrowcu Św. - Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska –Referat Ochrony Środowiska, p.232, tel. 2672169

9.

Informacja, czy decyzja / postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach 

Decyzja ostateczna

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

11.

Numery innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja / postanowienie*

2010/A/177

 

 

 

 

12

Uwagi