Lp.

   Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

2011/B/003

2

Rodzaj dokumentu

decyzja

3

Temat dokumentu

 

4

Nazwa dokumentu

Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

 zezwolenia na usunięcie  2 szt.  kasztanowca białego, klonu pospolitego, topoli  rosnących na terenie działki nr ew.  1/12 (obr. 43, ark. 3) położonej przy ul. Żeromskiego     w Ostrowcu Świętokrzyskim 

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

Ostrowiec Świętokrzyski

7

Znak sprawy

WPPOŚ.IIa.7624/197/2011

8

Dokument wytworzył

 

9

Data  dokumentu

14.01.2011

10

Dokument zatwierdził

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

UM w Ostrowcu ŚW. – Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska- Referat Ochrony Środowiska

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 

15

Numery kart innych dokumentów

2010/A/227

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi