Brak treści artykułu

Załączniki:

1/B/2014 -zmiana decyzji Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak:WPR.6220.01.2012.MW z dnia 31.12.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu wapieni ze złoża Stara „Dębowa Wola” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 9, 10, 11, 12, 13, 14 (Obr.7 ark.3) na Osiedlu Gutwin w Ostrowcu Świętokrzyskim
2/B/2014-1/B/2014 -zmiana decyzji Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak:WPR.6220.01.2012.MW z dnia 31.12.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu wapieni ze złoża Stara „Dębowa Wola” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 9, 10, 11, 12, 13, 14 (Obr.7 ark.3) na Osiedlu Gutwin w Ostrowcu Świętokrzyskim
3/B/2014 -„Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania wiaty magazynowej na halę z przeznaczeniem na stację demontażu pojazdów przy ul. Orlej 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim”.
4/B/2014-budowa stacji paliw nr 805 wraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bałtowskiej, w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski
4/B/2014-Budowa stacji paliw nr 805 wraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bałtowskiej w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski”.
5/B/2014-Budowa zespołu budynków i hal magazynowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności polegającej na usługach stacji demontażu pojazdów samochodowych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 25/3 (Obr.24,ark.1) przy ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Św.
6/B/2014- „Budowa zakładu do przetwarzania opon oraz odpadów gumowych w oparciu o zintegrowany system procesu pirolizy niskotemperaturowej taryfikacji rodnikowej z układem katalizatora stałego i płynnego w celu przetwarzania opon oraz odpadów gumowych na węglowodory (mokre i suche) na działce nr 69/1 (obr. 29,ark.3) przy ul.Samsonowicza w Ostrowcu Św. realizowanego przez Pana Jerzego Zaborowskiego
7/B/2014 -decyzja umarzająca w/s zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa stacji paliw płynnych, myjni samochodowej oraz stacji LPG na działce o nr ewidencyjnym 27 (Obr. 34 ark.5) przy ul. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim