Brak treści artykułu

Załączniki:

1/B/2017 - Zbieranie, przetwarzanie, magazynowanie i recykling odpadów w postaci gruzu betonowego i złomu na działkach nr 2/1, 2/2 ( Obr.8 ark. 3) przy ul. Orlej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z utwardzeniem nawierzchni placu.
2/B/2017 - Rozbudowa zakładu do fizycznej obróbki metali obejmująca: budowę budynku produkcyjno-socjalnego, budowę budynku socjalnego wraz z łącznikiem, rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku produkcyjnego, rozbiórkę dwóch hal produkcyjnych oraz przebudowę istniejącej i budowę nowej infrastruktury technicznej na terenie zakładu produkcyjnego ELKOM TRADE S.A., zlokalizowanego przy ul. Targowej 25 w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski
3/B/2017 - Rozbudowa zakładu do fizycznej obróbki metali obejmująca: budowę budynku produkcyjno-socjalnego, budowę budynku socjalnego wraz z łącznikiem, rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku produkcyjnego, rozbiórkę dwóch hal produkcyjnych oraz przebudowę istniejącej i budowę nowej infrastruktury technicznej na terenie zakładu produkcyjnego ELKOM TRADE S.A., zlokalizowanego przy ul. Targowej 25 w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski
4/B/2017 -Prowadzenie punktu skupu złomu na części działki o nr ew. 5 (obr. 44, ark 1) przy ul. Kolejowej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
5/B/2017 - Uruchomienie punktu skupu złomu i innych surowców wtórnych przy ul. Aleja Solidarności 8 w Ostrowcu Świętokrzyskim
6/B/2017 - Uruchomienie punktu skupu złomu i innych surowców wtórnych przy ul. Aleja Solidarności 8 w Ostrowcu Świętokrzyskim
07/B/2017 -Prowadzenie punktu skupu złomu na części działki o nr ew. 5 (obr. 44, ark 1) przy ul. Kolejowej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
08/B/2017 - Zorganizowanie i prowadzenie skupu złomu oraz zorganizowanie stanowiska przepalania złomu i transportu na działce o numerze ewidencyjnym 7/101 (obręb 44, ark. 1) przy ul. Aleja Solidarności 10 B w Ostrowcu Świętokrzyskim
9/B/2017 -Zorganizowanie i prowadzenie skupu złomu oraz zorganizowanie stanowiska przepalania złomu i transportu na działce o numerze ewidencyjnym 7/101 (obręb 44, ark. 1) przy ul. Aleja Solidarności 10 B w Ostrowcu Świętokrzyskim