Brak treści artykułu

Załączniki:

1/A/2015 -„Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Akacjowej i w ulicach Morelowej, Zwierzynieckiej, Migdałowej oraz Miętowej Gutwin Zachód w Ostrowcu Świętokrzyskim ”
4/A/2015 -Rozbudowa istniejącej stacji LPG o stację paliw płynnych, w skład której wchodzą: jeden zbiornik magazynowy o pojemności 20m3 (z podziałem komór 10m3 +10m3) dystrybutor paliw płynnych wieloproduktowy, wiatę nad dystrybutorem paliw płynnych oraz niezbędną infrastrukturę techniczną usytuowanego na działka nr 21/21; 21/20 ( Obr.20 ark.2) przy ul. 11- go Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim
2/A/2015- Budowa rozlewni gazu płynnego (zbiorniki podziemne lub okopcowane o pojemności łącznej do 110m3, pomieszczenie napełniana butli, magazyn butli, stanowisko autocystern, pomieszczenia obsługowo-socjalne, zbiornik i pompownia wody p.poż, pomieszczenia i obiekty pomocnicze) usytuowanej na działkach nr 41/1, 41/4, 83/3 - Obr. 29 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
5/A/2015 -Budowa drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ul.Rzeczki od ul. Siennieńskiej do skrzyżowania z ul. Bałtowską w Ostrowcu Świętokrzyskim
3/A/2015 -Budowa ośrodka badawczo-rozwojowego z zapleczem produkcyjnym farb organicznych przy ul. Drukarskiej 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim
7/A/2015 -Utworzenie Punktu Skupu i Sprzedaży Złomu w istniejącym budynku magazynowym oznaczonym wg numeru ewidencyjnego budynku 2.105/2:6 na terenie działki nr ewidencyjny 2.105/3 zlokalizowanej w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Wspólnej 91, stanowiącej własność firmy PPHU OLDKRAM z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
6/A/2015 -„Budowa hali na potrzeby malarni z instalacjami technologicznymi do powierzchniowej obróbki elementów w Ostrowcu Świętokrzyskim”
8/A/2015„Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302030 klasy Z (ul.Rzeczki) w Ostrowcu Świętokrzyskim, realizowanej w ramach przedsięwzięcia „Budowa II etapu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez Rzeczki do ul. Samsonowicza
09/A /2015-Budowa hali wraz z montażem linii demonstracyjnej do spiekania granulatu z drobnoziarnistych odpadów hutniczych na wsad żelazonośny, w piecu szybowym z równoczesną separacją tlenku cynku oraz przebudową infrastruktury ogólnozakładowej na działce o numerze ewidencyjnym 1/14 (Obr.28 ark.1) przy ul.Gulińskiego 23 w Ostrowcu Świętokrzyskim”.
10/A/2015 -Budowa zakładu recyclingu odpadów z tworzyw sztucznych przy ul.Drukarskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
11/A/2015-Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na dachu istniejącego budynku skrzydło „C”szpitala Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim”, na działce ewidencyjnej nr 3/4 (obręb 10, ark.5) przy ul. Szymanowskiego 11, w Ostrowcu Świętokrzyskim.
12/A/2015 -Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-magazynową wraz z montażem linii demonstracyjnej do spiekania granulatu z drobnoziarnistych odpadów hutniczych na wsad żelazonośny w piecu szybowym z równoczesną separacją tlenku cynku, na działce o numerze ewidencyjnym 1/14 przy ul. Gulińskiego 23 w Ostrowcu Świętokrzyskim