karty informacyjne dla wniosków  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanaichZałączniki:

01/A/2014- zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu wapieni ze złoża Stara „Dębowa Wola” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 9, 10, 11, 12, 13, 14 (Obr.7 ark.3) na Osiedlu Gutwin w Ostrowcu Świętokrzyskim"
02/A/2014 - Budowa zakładu do przetwarzania opon oraz odpadów gumowych w oparciu o zintegrowany system procesu pirolizy niskotemperaturowej taryfikacji rodnikowej z układem katalizatora stałego i płynnego w celu przetwarzania opon oraz odpadów gumowych na węglowodory (mokre i suche) na działce nr 69/1 (br. 29,ark.3) w rejonie ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim.
03/A/14 -zmiana decyzji środowiskowej„Budowa stacji paliw płynnych, myjni samochodowej oraz stacji LPG na działce o nr ewidencyjnym 27 (Obr. 34 ark.5) przy ul. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
04/A/14 -„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1007T na odcinku od km 0+473,79 w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski do skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w miejscowości Boksycka”
06/A/14 -„Budowa kanalizacji przy ul.Miodowej i przy ulicach bocznych od ul. Miodowej na osiedlu Gutwin - Zachód w Ostrowcu Świętokrzyskim”
07/A/2014-„Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Stalowej w Ostrowcu Świętokrzyskim”
05/A/14 -„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od 0+000 do km 1+ 912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej dł. ok. 1,912km.