Lp.

   Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

              2011/A/061

2

Rodzaj dokumentu

   Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

 

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Wniosek na udzielenie zezwolenia na usunięcie 4 szt. topoli rosnących na terenie działki nr ew.  19/2 (obr. 44, ark. 1) położonej przy ul. Stanisława Brody 20 w Ostrowcu Świętokrzyskim 

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

Ostrowiec Świętokrzyski

7

Znak sprawy

WPPOŚ-II.6131.50.2011.jc

8

Dokument wytworzył

 

9

Data  dokumentu

30.03.2011

10

Dokument zatwierdził

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

UM w Ostrowcu ŚW. – Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska- Referat Ochrony Środowiska

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 

15

Numery kart innych dokumentów

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi