Lp.

   Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

              2011/A/001

2

Rodzaj dokumentu

   Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

 

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na warsztat mechaniki pojazdowej

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

Ostrowiec Świętokrzyski

7

Znak sprawy

WPPOŚ.IIa.7624/1/2011

8

Dokument wytworzył

 

9

Data  dokumentu

04.01.2011

10

Dokument zatwierdził

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

UM w Ostrowcu ŚW. – Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska- Referat Ochrony Środowiska

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 

15

Numery kart innych dokumentów

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi