Brak treści artykułu

Załączniki:

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja - uchwała Zgromadzenia Wspólników
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych - uchwała Zgromadzenia Wspólników
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki z o.o. Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - uchwała Zgromadzenia Wspólników
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki z o.o. Miejska Energetyka Cieplna - uchwała Zgromadzenia Wspólników /wyciąg z protokołu/
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki z o.o. Zakład Usług Pogrzebowych - uchwała Zgromadzenia Wspólników 27.06.2019
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki z o.o. Agencja Rozwoju Lokalnego - uchwała Zgromadzenia Wspólników 30.12.2021
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki z o.o. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik"- uchwała Wspólników 27.04.2022
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki z o.o. Miejski Zakład Komunikacji - uchwała Zgromadzenia Wspólników 15.06.2022
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki z o.o. Zakład Usług Pogrzebowych - uchwała Zgromadzenia Wspólników 27.06.2019 - wersja wg zasad dostępności
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki z o.o. Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - uchwała Zgromadzenia Wspólników 30.06.2017 - wersja wg zasad dostępności