Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2017r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 5 lipca 2018r. - Jolanta Jeruzal - Budzeń
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 9 lipca 2018r. - Jolanta Jeruzal - Budzeń
Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego złożonego wg stanu na dzień 9.07.2018 r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na 31 grudnia 2018 r.
Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego według stanu na 31 grudnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na 31 sierpnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na 1 września 2022 r.