Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 1 września 2017r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2017r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 5 lipca 2018r. - Jolanta Jeruzal - Budzeń
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 9 lipca 2018r. - Jolanta Jeruzal - Budzeń