Zmień rozmiar tekstu: A A A

Sprawozdanie zbiorcze dotyczące świadczenia usług publicznych w zakresie transportu zbiorowego (autobusowego) w 2016 r.

sporządzone na podstawie art. 43 ust 1 ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym oraz art. 7 ust. 1 Rozporządzenia WE nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie rady (EWG) nr 1191/69 i EWG 1107/70.
               

ORGANIZATOR PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO:
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5
           

OPERATOR PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Aleja Jana Pawła II 45
                          

W roku 2016 Operator, realizując usługi publiczne w zakresie transportu zbiorowego na terenie Organizatora, wykonał 1.047.274 wkm. Rekompensata wypłacona przez Organizatora na rzecz Operatora wyniosła ogółem 4.749.565,67 zł.