Zmień rozmiar tekstu: A A A

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WYBORU OPERATORA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB NA TERENIE GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE WYBORU OPERATORA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB NA TERENIE GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2136) Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ogłasza zamiar wyboru operatora drogowego publicznego transportu zbiorowego osób na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

NAZWA I ADRES ORGANIZATORA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO:

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowana przez:
Pana Jarosława Górczyńskiego – Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Jana Głogowskiego 3/5.

PRZEWIDYWANY TRYB WYBORU OPERATORA:

Wybór operatora przewidywany jest w trybie:
1) o którym mowa w art. 19 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym ( j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2136) albo
2) o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym ( j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2136) albo
3) bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług publicznych w transporcie zbiorowym osób, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia
2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2136).

RODZAJ TRANSPORTU I ZASIĘG SIECI KOMUNIKACYJNEJ:

Organizator planuje wybór operatora do realizacji usług w zakresie publicznego drogowego transportu zbiorowego osób na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przy uwzględnieniu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2024” ( Uchwała Nr LIX/123/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku – Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
z 2014r. poz. 2412).
PRZEWIDYWANA DATA ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA :

Przewidywane rozpoczęcie procedury 18 grudnia 2018 roku.