Zmień rozmiar tekstu: A A A

OGŁOSZENIE O WYBORZE OPERATORA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB NA TERENIE GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 19.12.2016 roku

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OPERATORA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB NA TERENIE GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 22 października 2015 roku o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu drogowego osób na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym ( j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1867 z póżn. zm.) Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ogłasza wybór operatora publicznego transportu zbiorowego osób na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

NAZWA I ADRES ORGANIZATORA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO:

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowana przez:
Pana Jarosława Górczyńskiego – Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Jana Głogowskiego 3/5.

DOKONANIE WYBORU OPERATORA:

Organizator dokonał wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego osób z podmiotem wewnętrznym, o którym mowa
w art. 19 ust. 1 pkt 3 i w art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1867 z póżn. zm.).
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego będzie wykonywane przez podmiot wewnętrzny – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 45, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

RODZAJ TRANSPORTU I ZASIĘG SIECI KOMUNIKACYJNEJ:

Organizator dokonał wyboru operatora do realizacji usług w zakresie publicznego drogowego transportu zbiorowego osób na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przy uwzględnieniu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2024” ( Uchwała Nr LIX/123/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku – Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2014r. poz. 2412).


OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Umowa obowiązywać będzie przez okres jednego roku tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia
31 grudnia 2017 roku.