Zmień rozmiar tekstu: A A A

2. Rejestr petycji kierowanych do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

numer kolejny petycji data wpływu forma złożenia imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego imię i nazwisko lub nazwa podmiotu trzeciego przedmiot petycji odwzorowanie cyfrowe petycji (skan) termin rozpatrzenia petycji informacje o przebiegu postępowania data zawiadomienia podmiotu wnoszącego o sposobie załatwienia petycji informacja o sposobie załatwienia petycji (skan)
1.