Zmień rozmiar tekstu: A A A

2. Rejestr petycji kierowanych do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

numer kolejny petycji data wpływu forma złożenia imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego imię i nazwisko lub nazwa podmiotu trzeciego przedmiot petycji odwzorowanie cyfrowe petycji (skan) termin rozpatrzenia petycji informacje o przebiegu postępowania data zawiadomienia podmiotu wnoszącego o sposobie załatwienia petycji informacja o sposobie załatwienia petycji (skan)
1. 10.09.2017r. elektronicznie Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 Przyznanie prawa do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 roku, oraz osób które nie wykonywały pracy przed 4 czerwca 1989r. na skutek represji politycznych petycja zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji 08.12.2017 odpowiedź