Zmień rozmiar tekstu: A A A

1. Rejestr petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

numer kolejny petycji data wpływu forma złożenia imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego imię i nazwisko lub nazwa podmiotu trzeciego przedmiot petycji odwzorowanie cyfrowe petycji (skan) termin rozpatrzenia petycji informacje o przebiegu postępowania data zawiadomienia podmiotu wnoszącego o sposobie załatwienia petycji informacja o sposobie załatwienia petycji (skan)
1. 18.03.2016 elektronicznie Współwnioskodawca: Szulc-Efekt sp zoo
Współwnioskodawca: Organizator konkursu „Podwórko NIVEA”
GPD Agency Sp. z o.o. Sp. k.
prośba o przystąpienie Gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw- edycja 2016 Petycja

List przewodni
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji Potwierdzenie przystąpienia

13.04.2016r. Zgłoszenie
2 20.04.2016 elektronicznie Szulc-Efekt sp zoo Prośba aby Jednostka Samorządu Terytorialnego uwzględniając racjonalne możliwości budżetowe zaplanowała proces wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta Petycja zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji 19.05.2016r. Odpowiedź
3 21.04.2016 elektronicznie Szulc-Efekt sp zoo Wniosek o utworzenie przez Kierownika JST "biblioteczki samorządowca" w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji Petycja zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji 19.05.2016r. Odpowiedź
4 25.04.2016 elektronicznie Szulc-Efekt sp zoo Prośba aby Pracownicy Jednostki Samorządu Terytorialnego wypełniający w ramach przydzielonych im kompetencji - zadania związane z poprawą efektywności energetycznej - dokonali analizy wyżej sygnalizowanej problematyki Petycja zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji 19.05.2016r. Odpowiedź
5 03.11.2016 elektronicznie Szulc-Efekt sp zoo Wniosek o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czyste Powietrze", w której znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci) Petycja zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji 12.01.2017r. Odpowiedź
6 13.03.2017 papierowo STOWARZYSZENIE "RAZEM" NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMYSŁOWO WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Uzyskanie nowego lokalu na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej Petycja zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji 12.06.2017r. Odpowiedź
7 08.09.2017 elektronicznie Szulc-Efekt sp zoo
prośba o dokonanie analizy w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach Petycja

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji Przesłanie petycji

14.09.2017r. Odpowiedź