Zmień rozmiar tekstu: A A A

Zrównoważony Plan Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014- 2024 został uchwalony uchwałą nr LII/6/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2024, zmienioną uchwałą nr LIX/123/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia zmienionego ze względu na nową sieć komunikacji miejskiej Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014- 2024