Zmień rozmiar tekstu: A A A

Ogłoszenie o okresie naboru wniosków o stypendia sportowe Prezydenta Miasta

OGŁOSZENIE

W związku z uchwałą nr LXII/783/2010 podjętą przez Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych Prezydenta Miasta dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, Prezydent Miasta informuje, że od dnia 14 grudnia 2011 roku do dnia 30 grudnia 2011 roku w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego można składać wnioski o przyznanie stypendiów sportowych na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2012 roku zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w sporcie.
Wszelkie regulacje dotyczące warunków przyznawania, wymagań, osiągnięć oraz niezbędnej dokumentacji zawiera ww. uchwała.