Zmień rozmiar tekstu: A A A

2008/B/053 - wycinka przy ul. Samsonowicza

Formularz B- karta informacyjna dla:

-          decyzji i postanowień

-          wskazań lokalizacyjnych 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne - decyzja

1.

Numer wpisu

2008/B/053

2.

Zakres przedmiotowy decyzji  / postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie modrzewia 3 szt. robini akacjowej  jarząba pospolitego oraz odmowa na usunięcie 2 szt. lipy drobnolistnej, jarząba pospolitego 14 szt. robini akacjowej   rosnących na terenie działki nr ew. 37/72 (obręb 22 arkusz 5) położonej przy  ul. Samsonowicza 18a   
w Ostrowcu Świętokrzyskim

3.

Znak sprawy

WPPOŚ.IId.7635/19/2008

4

Data  wydania

04.04.2008

5.

Nazwa organu, który wydał decyzję / postanowienie*

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie* dotyczy

Triada Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Wydawniczo-Handlowe ul. Samsonowicza 18a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji / postanowienia*

 

8.

Miejsce przechowywania ( nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju)

UM w Ostrowcu Św. - Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska –Referat Ochrony Środowiska, p.230, tel. 2672170

9.

Informacja, czy decyzja / postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

11.

Numery innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja / postanowienie*

2008/A/022

12

Uwagi