Zmień rozmiar tekstu: A A A

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko do spraw opłat adiacenckich i udostępniania gruntów gminnych na cele związane z realizacją inwestycji w Wydziale Mienia Komunalnego

 

       LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

   Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Nabór na stanowisko do spraw opłat adiacenckich
i udostępniania gruntów gminnych na cele związane
z realizacją inwestycji w Wydziale Mienia Komunalnego

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy:

Lp. Imię i nazwisko                        Miejsce zamieszkania

1. Anna Cielecka                               Ćmielów

2. Marta Dymanowska                     Ostrowiec Św.

3. Aneta Kajzer - Loranty                Ostrowiec Św.

4. Karolina Maj                                 Ostrowiec Św.

5. Anita Marchewka - Loranty         Ostrowiec Św.

6. Magdalena Nowak                        Ostrowiec Św.

7. Anna Polak                                    Ostrowiec Św.

8. Monika Szymonik                          Ostrowiec Św.

 

Grażyna Okupińska

Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Prawnego

27.03.2008 r.