Zmień rozmiar tekstu: A A A

Lista osób spełniających wymogi formalne - Zastępca Naczelnika WGK

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski


Nabór na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy:

1. Zbigniew Bień Ostrowiec Św.

Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Prawnego Grażyna Okupińska 27.12.2007 r.