Zmień rozmiar tekstu: A A A

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko główny księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 w Ostrowcu Świętokrzyskim

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

   

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8

w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

  

stanowisko: główny księgowy

 

  

 

            Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy

do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy:

 

 

  1. Kostkowska Halina
  2. Kurek Waldemar

 

 

 

 

Urszula Dumania

26.11.2007r.

(data i podpis osoby upoważnionej)