Zmień rozmiar tekstu: A A A

Lista osób spełniających wymogi formalne na stanowisko główny księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

stanowisko: główny księgowy

 

  

                Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etatu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy:

 

1.Sabina Curyło 

2.Agnieszka Masternak

 

  

                                                                        /data i podpis osoby upoważnionej/

 

                                                                23.04.2007     Leszek Duniec – dyrektor szkoły