Zmień rozmiar tekstu: A A A

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko do spraw wydawania decyzji o warunkach zabudowy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

 

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski

 

Nabór na stanowisko do spraw wydawania decyzji o warunkach zabudowy
w  Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1.

Monika Dusak – Wąsik

Ćmielów

2.

Łukasz Chamera

Świrna

 

 

                                                                       Grażyna Okupińska

                                                                       Zastępca Naczelnika

                                                           Wydziału Organizacyjno – Prawnego

 

                                                                          30.03.2007 r.