Zmień rozmiar tekstu: A A A

Lista osób spełniających wymogi formalne na ponowny nabór na stanowisko do spraw ewidencji księgowej i sprawozdawczości w zakresie dochodów Urzędu Miasta i GFOŚiGW

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

 

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski

 

Ponowny nabór na stanowisko do spraw ewidencji księgowej i sprawozdawczości w zakresie

 dochodów Urzędu Miasta i GFOŚiGW

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1.

Małgorzata Bracha

Ostrowiec Św.

2.

Sylwia Chałupczak

Ostrowiec Św.

3.

Izabela Grudniewska

Ostrowiec Św.

4.

Tomasz Kasperczak

Ostrowiec Św.

5.

Barbara Krzysztoforska

Jędrzejów

6.

Agata Mikula

Ostrowiec Św.

 

 

                                                            Grażyna Okupińska

                                                            Zastępca Naczelnika

                                                Wydziału Organizacyjno – Prawnego

 

                                                               12.06.2006 r.