Zmień rozmiar tekstu: A A A

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko do spraw informatyki w Wydziale Organizacyjno - Prawnym

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

 

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
Nabór na stanowisko do spraw informatyki w Wydziale Organizacyjno - Prawnym

                       

 

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy:

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1.

Robert Pasternak

Piaski Brzustowskie

2.

Marcin Sadło

Ostrowiec Św.

                                                                       

 

Grażyna Okupińska
Zastępca Naczelnika
Wydziału Organizacyjno - Prawnego
18.05.2006 r.