Zmień rozmiar tekstu: A A A

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na nabór stanowisko do spraw ewidencji księgowej i sprawozdawczości w zakresie dochodów Urzędu Miasta i GFOŚiGW Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

 

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski

 

Nabór na stanowisko do spraw ewidencji księgowej i sprawozdawczości w zakresie

 dochodów Urzędu Miasta i GFOŚiGW

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1.

Izabela Grudniewska

Ostrowiec Św.

2.

Tomasz Kasperczak

Ostrowiec Św.

3.

Rafał Mika

Ostrowiec Św.

4.

Małgorzata Słowik

Ostrowiec Św.

 

 

                                               

Zastępca Naczelnika
Wydziału Organizacyjno – Prawnego
Grażyna Okupińska
12.05.2006 r.